Nyt fra Skamstrup

Orientering til brugere af campingpladsen i Skamstrup

Orientering til brugere af campingpladsen i Skamstrup vedrørende opvarmning af pladsens lokaler.

 

I forbindelse med DCK stævner må klublokalet opvarmes via radiatorerne. Den primære varmekilde bør dog være brændeovnen.

Hvis lokaliteterne anvendes i forbindelse med generelt ophold på pladsen, skal opvarmning af klubhuset ske via brændeovn. Tilsvarende gør sig gældende ved anvendelse af “Abehuset”.

Der vil i nødvendigt omfang være varme i de toilet - og baderum, der er åbne for brug, hele året.

På vegne af Skamstrupudvalget
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub