Orientering: Campingpas 2018

Dansk Caravan Klub har den 2. januar 2018 indgået aftale med Camping Key Europe (CKE) om udstedelse af CKE campingpas for 2018.

 

CKE - kort og dermed dit nye DCK medlemsbevis for 2018 bliver nu sat i produktion. Kortene vil blive udsendt i takt med, at de bliver færdige. Hvis du ikke har modtaget dit nye DCK medlemskort senest den 1. februar, så kontakt venligst sekretariatet.

Der er følgende praktiske bemærkninger til det nye kort:

1. Det vil på sigt (vi kan ikke nå det i år) være muligt at forsyne CKE passene med
dit nationale pasnummer. Det vides pt. Ikke med sikkerhed, om også dit køre-
kortnummer kan komme på.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, så kontakt
DCK’s sekretariat i løbet af året og oplys de nødvendige informationer, så
kommer de med på CKE passet i 2019.

2. Hvis DCK’s sekretariat er i besiddelse af dit aktuelle mobiltelefonnummer, så vil
du i kombination med dit gyldige CKE pas (DCK medlemskortet) kunne
downloade en app til din smartphone, der indeholder de samme oplysninger,
som dem, der findes på dit CKE pas. Telefonen kan således tjene som CKE pas.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub