Medlemsorientering

Kære medlemmer

Som det tidligere er oplyst på hjemmesiden, så betyder Campingrådets konkurs, at vores CKE camping-pas, og dermed også DCK medlemskortene, bliver noget forsinkede. Vi havde en forventning om, at vi i samarbejde med den svenske organisation kunne nå at få CKE kortene klar til udsendelse sammen med bladet i december måned. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre – desværre.

 

I den mellemliggende periode gælder medlemskortet for 2017 - internt i DCK - som medlemskort for 2018.

CKE campingpasset er ikke omfattet af ovenstående løsning. Det betyder, at du ikke har et CKE camping-pas før, du modtager dit nye medlemsbevis.

Jeg vil opfordre alle til at følge med på hjemmesiden, hvor vi løbende vil orientere om udviklingen.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub