Logbogen

Kære DCK medlemmer

Landsstyrelsen vedtog tidligere på året en regulering af den pointtildeling for deltagelse i DCK's arrangementer, som indskrives i logbogen. Hvordan tildelinger af point for deltagelse i de forskellige arrangementer er, kan du se nedenfor.

 

Det har vist sig, at ikke alle DCK's arrangører anfører den korrekte pointberegning, hvorfor den enkelte selv må kontrollere, at pointberegningen er rigtig, når pointsummen ved årets udløb oplyses til kredsformændene.

For deltagelse i:

• stævne - også samarbejds stævner: 5 point
• kredsgeneralforsamlinger i DCK: 10 / uden vogn 5 point
• landsgeneralforsamling / landsstævner: 15 / uden vogn 5 point
• udlands ture på en uge: 15 point

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub